Tudta-e
Tudta-e? ... hogy egy négytagú család évente átlagosan fél kilogrammnyi használt elemet „termel”, országosan így kétezer tonna veszélyes hulladék keletkezik. ... hogy a műanyag csomagolóanyagok térhódítása miatt mintegy 40%-kal növekedett a hulladék térfogata az elmúlt évtizedben. ... hogy a hulladék kereken ötödét teszi ki a polietilén (például palackok, bolti táskák), a polisztirol (élelmiszer és elektronikai alkatrészek) csomagoló anyaga. ... hogy egyes szakemberek szerint a magasabb fluorid tartalmú vizek rendszeres, hosszú ideig történő fogyasztása időskorban törékenyebbé teheti a fogakat és a csontokat? ... hogy az egyes felmérések szerint a bolygó élő szervezetei közül a legtöbb ember gyártotta vegyi anyag a jegesmedvék szervezetében található? ... hogy egyes szakemberek szerint egy átlagos konyhai mosogatószivacsban százezer baktérium van? Körülbelül annyi, mint egy nyilvános vécé ülőkéjén. ... hogy egy magyar évente átlagosan 500-600 kiló szárazanyagnak megfelelő mennyiségű élelmiszert fogyaszt el, s a szervezetébe 2,5-3 kiló adalékanyag jut?
english
 

Felszámolták a homokmégyi, az alsómégyi, a halomszállási és a hillyei szeméttelepeket
Kalocsa, Vaskút és térsége

2009.11.23.

2009 júniusában megkezdődött a homokmégyi, az alsómégyi, a halomszállási és a hillyei régi hulladéklerakók rekultivációja, mely a Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt (Projekt) részeként valósul meg. A Dél-Alföld legnagyobb környezetvédelmi beruházásának munkálatai során 82 település 83 korszerűtlen hulladéklerakója kerül felülvizsgálatra, felszámolásra, helyreállításra a tájjelleg esztétikai szempontjai és a tájba illesztés feltételeinek figyelembevételével. A Projekt rekultivációs munkálatai tavaly ősszel kezdődtek és várhatóan 2010. július 26-án fejeződnek be.

A hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi és közegészségügyi szempontok megkövetelik a települési szilárd hulladékok szervezett gyűjtését és ártalmatlanítását, melynek ma a legelterjedtebb formája a rendezett lerakás. A hulladéklerakókkal kapcsolatban megfogalmazott követelmények közül a hulladéklerakók felülvizsgálatával és felhagyásával kapcsolatos előírások tartalmazzák, hogy azok a hulladéklerakók, melyek műszaki állapota nem felelt meg az EU-s követelményeknek, telítődésükig, de legkésőbb ez év július 16-ig kaptak működési engedélyt. A bezárt lerakókat a jogszabályban meghatározott műszaki tartalommal készült rekultivációs terv alapján és a megfelelő engedélyek megszerzését követően rekultiválják.

A rekultivációval a hulladéklerakó felszíni és felszín alatti környezetszennyező hatását csökkentik a tájjelleg esztétikai szempontjai és a tájba illesztés feltételeinek figyelembevételével. A lezárt hulladéklerakók területét vízzáró réteggel és talajjal való betakarás során illesztik bele a tájképi környezetbe. Mindez olyan technikai, biológiai, agronómiai eljárások összessége, melyek során a természeti, vagy az emberi tevékenység károsító hatása miatt terméketlenné vált földterület alkalmassá válik egyes mezőgazdasági, vagy egyéb módon történő újrahasznosítására. Összességében tehát megszűnnek, illetve csökkennek azok a káros környezeti hatások, amelyeket a talaj, illetve a levegő szennyezettsége okoz.

Rekultivációs feladatok a homokmégyi szeméttelepen

Homokmény községhez tartozó régi szeméttelep hulladékkal borított területén megközelítőleg 17 280 m3 rekultiválandó hulladék helyezkedett el. A rekultivációs munkálatok során ca. 2 730 m3 szemetet kellett megmozgatni, átdeponálni, így a szemét összetolásával, tömörítésével összefüggő, kisebb és alacsonyabb lett a rekultivált felszín. Az érintett terület nagyság 2 000 m2. A rendezett depóniát tömörítették, majd megfelelő formára alakították. Szükségessé vált ugyanakkor a felület további kiegyenlítése, tömörítése, lejtésirányok kialakítása. A tömörített hulladékot kiegyenlítő réteg és takaró réteg fedésével illesztették a tájba. Az építési munkálatok Homokmégyen 2 hónapot vettek igénybe, ennek megfelelően 2009 augusztusában befejeződtek.

Rekultivációs feladatok az alsómégyi, a halomszállási és a hillyei szeméttelepeken

Homokmény községhez tartozó alsómégyi, halomszállási és hillyei régi szeméttelepekre beszállított hulladék mennyisége, és a talajvíz a lerakó aljához való közelsége indokolta a teljes hulladékmennyiség elszállítását, ily módon rekultiválva a területeket. Ezzel a megoldással elérhető a tájba illeszkedő, növényzettel borított területek létrehozása. Az elszállításra került hulladékot engedéllyel rendelkező hulladéklerakóra szállították be. A hulladékot rostálták, ezáltal az apróbb frakció felhasználhatóvá vált a hulladékfelszínek fedésére. A három régi szeméttelep rekultiválásával összesen 30 137 m2 alapterületű környezetre nem ártalmas, hasznosítható termőföldet hoztak létre.

Az utómunkálatok részét képezi a rekultivált területek füvesítése, növénytelepítése. A gyepesített felületek megakadályozzák a fedőrétegek szél, illetve csapadék által okozott erózióját. Összességében tehát csökkennek azok a káros környezeti hatások, melyeket a talaj, illetve a levegő szennyezettsége okoz.

A rekultivált területen zajló folyamatok nyomon követésére 10 éven keresztül folyamatos monitoring vizsgálatok elvégzésére van szükség. Ennek megfelelően Homokmégyen 3 db, Alsómégyen 1 db, Halomszálláson 1db és Hillyén 1 db monitoring kút kerül kiépítésre, melyek a talajvízbe jutó csurgalékvíz szállította szennyezés ellenőrzését szolgálják. A monitorozási feladatokat a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. koordinálja.

A régi szeméttelep bezárása után, illetve a rekultivációs munkák megkezdését követően a lakosságnak már nincs lehetősége a háztartásokban keletkezett hulladékot elhelyezni a régi, megszokott helyen és módon. Hulladékszállítással, közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő kérdésekre a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. ügyfélszolgálati irodáiban tudnak a lakosságnak tájékoztatást adni.

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei:

Kalocsai Hulladékkezelő Komplexum - Hulladékátrakó Állomás, Hulladékudvar és Komposztálótelep
Kalocsa külterülete
Megtalálható: Kalocsa északi részén az 51-es főúttól jobbra, az aszfaltozott bekötőút végén.
Tel.: 30/740-4680

Kalocsai Ügyfélszolgálati Iroda
6300 Kalocsa, Érsekkert u. 1.
Tel.: 78/461-377

Felső-Bácskai Regionális Hulladékkezelő Központ
6521 Vaskút, Külterület 0551.
Megtalálható: Baja felöl a bácsbokodi úton a Jabba Kft. telephelye után jobbra található bekötőút végén, Vaskút felöl pedig az Aradi u. folytatásaként elkészült műúton.
Tel.: 79/524-821

E-mail: fbhkft@fbhkft.hu
Web: www.fbhkft.hu


Felső - Bácskai Regionális Hulladékkezelő Központ térsége: Baja, Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsborsód, Bácsszentgyörgy, Bácsszőlős, Bátmonostor, Bátya, Borota, Császártöltés, Csátalja, Csávoly, Csikéria, Dávod, Drágszél, Dunafalva, Dunapataj, Dusnok, Dunaszentbenedek, Érsekcsanád, Érsekhalma, Fajsz, Felsőszentiván, Foktő, Gara, Géderlak, Hajós, Homokmégy, Hercegszántó, Humorúd, Kalocsa, Katymár, Kisszállás, Kunbaja, Madaras, Mátételke, Mélykút, Miske, Mohács, Nagybaracska, Nemesnádudvar, Ordas, Öregcsertő, Rém, Sükösd, Szakmár, Szeremle, Tataháza, Újtelek, Uszód, Vaskút

xxx

A Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projektről

A Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt keretében 2002-2010 között Baranya, Bács-Kiskun és Csongrád megye területén megvalósuló 11,2 milliárd forint összegű beruházás a térség 82 települését, 110 ezer háztartását és 345 ezer lakosát érinti. A Projekt keretén belül megépült többek között 2 regionális szerepet betöltő hulladékkezelő központ, 1 hulladékátrakó állomás, 3 hulladékválogató, 4 komposztáló telep, 13 hulladékudvar, kialakításra került 397 db szelektív hulladékgyűjtő sziget, valamint 83 hulladéklerakó rekultiválására kerül sor. A Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt 75%-ban az Európai Unió, 15%-ban a Magyar Állam, 10%-ban pedig az érintett 82 önkormányzat támogatásával valósul meg.


További információ:

Illés Tibor, intézményvezető, Csongrád Város Önkormányzata, a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye
Tel.: 63/571-960
E-mail: illestibor@csongrad.hu 


Nagy Nikolett, PR menedzser, Double Decker PR Ügynökség
Tel.: 1/457-8184; Fax: 1/457-8188
E-mail: nagy.nikolett@doubledecker.hu

Web: www.homokhatsagihulladek.hu